Syskon
 

 

Klicka och boka

 

 

Föräldrautbildning och kurser

Föräldrautbildning

Att vara förälder ger mycket glädje. Men det kan också vara krävande. Vill du få stöd i att förstå och bemöta ditt barn, förbättra samspelet i familjen och stärka de vuxna kring barnet? Eller vill du bara träffa andra föräldrar som också vill bli stärkta i sitt föräldraskap? Då är våra föräldrautbildningar något för dig. Enligt Statens Folkhälsoinstitut visar forskning att föräldrastöd i form av föräldrautbildningar gynnar barnens hälsa. 

Målet med utbildningen är att ni som blivande föräldrar ska få ökad kunskap kring barnafödandet och tiden som nyblivna föräldrar. Den gravida kvinnan kan komma själv men det är en fördel att komma med sin partner.

 

Ämnen som tas upp är bland annat:

  • Graviditet

  • Förlossning

  • Smärtlindring

  • Föräldraskap

  • Amning

 

Välkommen att kontakta oss för att boka in er på en föräldragrupp

Föreläsning i naturlig smärtlindring

Det finns många olika typer av smärtlindring du kan använda dig av vid din förlossning. En del klarar sig helt utan smärtlindring, en del med endast lustgas och en del behöver epidural.

Varje förlossning är unik, läs på lite innan om olika smärtlindringsmetoder så blir det enklare för dig att välja när det väl är dags för val av smärtlindring.

Det är vanligt att dela upp smärtlindring i naturlig och medicinsk smärtlindring. Vi erbjuder en kortare föreläsning i naturliga metoder för smärtlindring. I föreläsningen kommer vi att ta upp akupunktur, avslappning, dusch & bad, massage, tens och sterila kvaddlar.