Nära dig i livets stora och små stunder

Att vänta barn är en omtumlande resa med mycket känslor, tankar och frågor. Alla graviditeter är olika och upplevelsen är individuell. Vi lägger stor vikt vid bemötande och det enskilda behovet.  Vi följer er genom hela graviditeten där målet är att ge er bästa möjliga förutsättning för en bra graviditet, förlossning och föräldraskap.

Vår målsättning är att skapa en nära kontakt och hög tillgänglighet så att ni kontinuerligt kan få svar på era frågor och funderingar. Vi arbetar enligt  Stockholms Läns Landsting basprogram, som alla gravida erbjuds. Därefter anpassas besöken efter era och barnets behov, utifrån den medicinska bedömningen och eventuella riskfaktorer. Målsättningen är att ni skall känna trygghet och må så bra som möjligt under graviditeten.

Att bli förälder kan vara det största som händer i livet. På vår barnmorskemottagning får du vård under och efter graviditet, samt stöd inför att bli förälder.  Vi har läkare på plats. Vi har även psykolog, sjukgymnast knutna till oss. Besök till dessa kan vara avgiftsbelagda, fråga din barnmorska inför ditt besök.

Barnmorskemottagningen erbjuder bland annat:

  • Vård under och efter graviditeten

  • Stöd i föräldraskapet

  • Preventivmedelsrådgivning

  • Gynekologisk cellprovskontroll

  • Test för sexuellt överförbara sjukdomar (könssjukdomar)

  • Olika kurser och föräldrautbildning

Är du gravid

Vi vill träffa dig så tidigt som möjligt. Ambitionen är att du oavsett om du lever i en relation eller inte ska få bästa möjliga vård och upplevelse av graviditet och förlossning. Vi förbereder dig väl inför den förändring som du står inför. Barnmorskan tar hand om dig under och efter graviditeten och ordnar besök hos läkare eller kurator/psykolog om och när du behöver det. Vi samarbetar med alla barnavårdscentraler och förlossningskliniker. Om du känner extra oro inför din förlossning kan du få särskilt stöd. Vi ger dig information om fosterdiagnostik, som är ett samlingsbegrepp för medicinska undersökningar av fostret. All fosterdiagnostik är frivillig.

 
Hur ofta går jag till barnmorskemottagningen?

Du besöker barnmorskan ungefär 15 gånger om graviditeten är utan komplikationer. Vi anpassar oss efter dina förutsättningar och behov men den grundläggande vården är densamma för alla mammor. Antal besök kan variera beroende på hur din graviditet utvecklas.

Besöken är glesare i början av graviditeten och blir tätare mot slutet. Du besöker barnmorskan ungefär en gång i månaden till omkring vecka 30, om allt är som det ska. Därefter blir det tätare besök. Det blir fler besök om du behöver extra stöd, eller om det uppstår komplikationer.

Efter vecka 30 kan det vara en eller tre veckor mellan besöken, beroende på vilka behov du har.

Inskrivning och hälsosamtal

Vid inskrivning hos oss ska du ta med dig en ifylld hälsodeklaration. Det underlättar för både dig och din barnmorska. Ni får mer tid för dina frågor kring din graviditet. Barnmorskan berättar vad som kommer hända framöver och du kan ställa frågor och ta upp funderingar du har. Ta gärna med din partner eller stödperson. Tillsammans med barnmorskan lägger ni upp en plan utifrån just era behov. Du kan alltid be om att få byta barnmorska. Det är viktigt att det känns rätt för dig. Ladda ner (pdf) för hälsodeklaration. Gör gärna en livsstilsanalys på Apotekets hemsida. Vårdgivarguiden kan du läsa mer om vad som ingår i dina besök hos barnmorskan under din graviditet

 

Möjlighet att träffa läkare

Alla mammor får träffa vår läkare. De mammor där barnmorskan bedömer att det finns risker med graviditeten, eller om du har någon sjukdom som kan påverka, ges fler tillfällen att träffa läkaren. Om läkaren eller barnmorskan bedömer att det finns behov av extra kontroller och undersökningar under din graviditet remitterar vi dig till specialistmödravården.

 

Du som behöver mer stöd

Om du känner dig orolig under graviditeten, eller rädd inför förlossningen, kan du behöva extra stöd. Vår barnmorska hjälper dig med det.

Att vara gravid kan väcka många tankar och funderingar. Du kanske har varit med om någonting jobbigt tidigare i livet som du tänker mycket på nu. Det kan vara bra att bearbeta sådana händelser innan barnet föds. Det brukar hjälpa att prata med vår barnmorska.

Om du har en relation som är problemfylld kan ni också behöva få hjälp med det under graviditeten. Vår barnmorska hjälper till med kontakter.

 

 

Klicka och boka