Ultraljud
Ultraljudsundersökning under graviditet introducera­des i början av 1970-talet i Sverige. I början undersöktes endast enstaka gravida, t ex när misstanke om flerbörd eller sjuklighet hos fostret förelåg, men snart infördes det s k rutinultraljudet. I Sverige erbjuds nu alla gravida kvinnor minst en ultraljudsundersökning under graviditeten. 
Att tänka på
Före ultraljudsundersökningen har du rätt att få reda information om vad undersökningen innebär. Ställ frågor om du inte förstår. Om du inte pratar svenska kan du ha rätt att få hjälp av en tolk. Om du har en hörselnedsättning kan du ha rätt till tolk hjälp.

 

Tidigt ultraljud
Tidigt ultraljud även kallad en viabilitetsundersökning, bör man göra  tidigast graviditets
v 6+0-13 för att kunna bekräfta en graviditet och ge ett preliminärt datum för födseln. Denna undersökning erbjuds graviditeter efter vecka 6. En kontroll av hjärtverksamheten utförs.

NIPT

NIPT är en förkortning av Non-Invasive Prenatal Testing, vilket betyder att testet görs utan att läkaren tar prov från moderkakan eller fostervatten. NIPT är en form av fosterdiagnostik. Man tar ett blodprov från den gravida kvinnan, tidigast från graviditetsvecka 10. I blodet finns en liten mängd DNA från fostret som analyseras. Med en träffsäkerhet på drygt 99 % ger metoden ett svar på om fostret bär på en kromosomavvikelse. Testet omfattar kromosom 21, 13, 18 samt könskromosomerna. Det tar upp till två arbetsveckor innan man får svaret.

Ultraljud i privat regi
Ulriksdals barnmorskemottagning tar i dagsläget endast emot patienter för ultraljud i privat regi vilket innebär att du betalar för din undersökning. I övrigt har vi en kostnadsfri mottagning. 

Priser

Mammor som önskar extra ultraljud utöver det som erbjuds i basprogrammet betalar själva för undersökningen enligt prislistan nedan. Priserna nedan är kampanjpriser och gäller under perioden 15/9 till och med den 15/12
  1. Tidigt ultraljud från v 7+ 6 tom 11 + 6, 500 kr
  2. NIPT 4000 kr
  3. NIPT med ultraljud 5000 kr
  4. Ultraljud från v 18 + 0 och framåt tvillingar, 1200 kr
  5. Ultraljud från v 18 + 0 och framåt, 650 kr
  6. Ultraljud från v 12 + 0 och framåt, 650 kr
  7. Printade bilder, 100 k

Betalning
Det går bra att betala kontant eller med Swish. Undersökningar som ej avbokats senast 48 timmar innan bokad tid debiteras fullt pris.

 

 

Klicka och boka

 

 

Privat ultraljud

Ulriksdals barnmorskemottagning erbjuder privat ultraljudsunder-sökning. Detta utöver vad som ingår i basprogrammet.

Mottagningen erbjuder tidigt ultraljud och NIPT. När det gäller NIPT så samarbetar vi med Karolinska sjukhuset.